Symbolordbog - J.E. Sirlot
Produktnr.:
87-89452-13-5
Enhet:
Moms-sats:
0.00
Vekt:
0.52
Spesifikasjon:
Forfatter: J.E. Sirlot
Oversettelse fra spansk: Tata Hasselbalch
ISBN: 87-89452-13-5
Utgitt: 1993
Antall sider: 528
Språk: Dansk
Leveringstid: 2-8 dager

NOK 329

Antall
Beskrivelse  SYMBOLORDBOK - J.E. SIRLOT

Hva er et symbol annet enn et håndgripelig tegn på en uhåndgripelig virkelighet.

Det er nettopp fordi denne uhåndgripelige eller høyere verden er kommet mye  nærmere på oss i vår tid, at symbolene har fått en voksende betydning.

De store mystikere sier, at vår fysiske verden er en avspeiling av den virkelige og åndelige verden. For å forstå denne, må vi derfor slutte oss til den ved å gå fra avspeilingen, altså symbolet, til den egentlige betydning.
Det er også på den måten faktiske sammenhenger går opp for oss, for eksempel gjennom drømme, eller visse hendelser som for den opmerksomme iakttager er vink av samme art som drømmene.
Cirlots store verk har med sin utrolige sitatsamling en bred spennvidde og legger seg ikke fast på entydige forklaringer, men gir stoff til den søkende intuisjon. Hans vell av kilder omfatter de esoteriske tradisjoner over hele verden.
 
Cirlots Symbolordbok er derfor enestående i sitt slag.

Sankt Ansgars forlag / ManuMU red