Himmelens budskap til menneskene -J. Heglund
Produktnr.:
Isbn 9788293246015
Enhet:
Moms-sats:
0.00
Vekt:
0.00
Spesifikasjon:
Kanalisert av Jeanina Hegelund
Språk: Norsk
ISBN:  9788293246015
Format: Heftet
Leveringstid:  2-8 virkedager


NOK 270

Antall
BeskrivelseHimmelens budskap til menneskene
Kanalisert av Jeanina Hagelund


Denne boken er en videreføring i Den Åndelige Lære. Her blir leseren gjort kjent med Mestrene i Den Himmelske Sfære og deres store visdom.

Boken består av mange enkeltstående meddelelser, for de ble opprinnelig skrevet i den hensikt å formidle korte budskap og informasjon fra Mestrene til alternative tidsskrifter verden over. Men fordi artiklene samlet gir mye ny informasjon til menneskene som er av stor betydning for den tid som kommer, har Mester Jesus bundet sammen fortellingene med sin visdom. Det er gjort tilføyelser i noen av artiklene, og mellom de ulike budskap gis det kommentarer til temaene.

Mesteren Djwhal Kuhl forteller om Himmerikets virke og om hvordan livet arter seg for menneskene der.  Erkeengelen El Morya beskriver Den Tredje Innvielses vei, hvor det er mulig å gå de første syv trinn i inkarnert tilstand. Den Hellige Helena forteller om livet på planeten Akitare. Flere meddelelser beskriver forskjellige sider av livet i denne overgangstid – til den femte dimensjonen. I femte dimensjon skjer et kulturskifte, slik det har skjedd mange ganger før. Denne gangen med den forskjell at det skjer så mye hurtigere.

Femte dimensjon er et utviklingstrinn for menneskenes sjelsbevissthet. Det vil si at når menneskene går fra fjerde dimensjon til femte, hvilket altså innebærer et bevissthetsskifte, vil menneskenes emosjonelle karakter skifte fra å være opptatt av egoet til å bli mer sosial og kjærlig mot sine medmennesker. Det er i den store prosessen hvor det skjer så meget at det er viktig at mennesket får den opplysning som de har krav på. Og dermed kan vi si at det er en særlig foranstaltning at disse budskap blir mangfoldiggjort.

Men også på andre områder er det en opplysende bok, for med fortellinger fra sine tidligere liv vil mange av Mestrene at vi skal bli mer bevisst hva lidelse virkelig betyr for Den Åndelige Utvikling. Disse fortellingene gir leseren en dypere forståelse av det store spekter av muligheter i prosessen til en åndelig utvikling.