Se Masaru Emotos bøker

Det er Emotos oppfatning at  fordi mennesket og jorden består av ca 70% vann kan vi heale hele vår planet og oss selv ved å uttrykke kjærlighet og gode hensikter


Masaru Emoto ble født i Yokohama, Japan i juli 1943. Han er uteksaminert ved  Yokohama Municipal University’s faktultet for humaniora og vitenskap med fokus på internasjonale relasjoner. I 1986 etablerte han  selskapet IHM i Tokyo. I okotber 1992 ble han sertifisert av det Internasjonale åpne universitet som doktor innen alternativ medisin.
 

Etterhvert ble han i USA introdusert for mikro-klynge vann og teknologien for analayse av magnetisk resonans. Med dette startet hans ferd for å avsløre vannets mysterier.

Han foretok omfattende undersøkelser av vann rundt omkring på kloden, ikke så mye som vitenskapsmann, men mer som en original tenker. 

Han konkluderte med at det var i dypfryst krystallisert form at vannet avslørte sin sanne natur.


 SE BILDER FRA EMOTOS EKSPERIMENTER

Disse bildene viser med all tydelighet at vann responderer på
våre føleleser og tanker, musikk og påvirkning fra miljøet.
Vann er sannelig ikke bare H2o.
 

Vannets kjulte budskap
Vannets sanne kraft
Med utgangspunkt i sin egen forskning, beskriver forskeren og healeren sine oppdagelser av vannets evne til å absorbere, bevare ja til og med transportere menneskelige følelser og tanker.

Masaru Emoto har med hjelp av høyhastighetskamera lyktes med å fotografere strukturer i vann ved innfrysningsøyeblikket og viser dermed hvordan vannets evne til å krystallisere seg påvirkes høyst forskjellig av destruktive tanker i motsetning til hvordan kjærlighet og positive tanker påvirker krystallenes form.


Vann fra rene kilder og vann som eksponeres for kjærlige ord danner vakre, komplekse og fargerike iskrystaller.

Forurenset vann og vann som eksponeres for negative tanker danner ufullstendige og assymetriske iskrystaller med svake farger.


"Mange studier har vist subtile effekter når healere har utført sine behandlinger, som bla.a binding av hydrogen og infrarød absorbering i vann.

Men ingen av disse tidligere studiene kan sammenlignes med skjønnheten og klare beskjeder som vist av Dr. Emoto´s elegante forskningsarbeid.

Virkningen av tankekraft og skjønnet har aldri blitt demonstrert på en så vakker og komplett måte."

- C. Norman Shealy, M.D., Ph.D. Founding President, American Holistic Medical Association President. Holos University Graduate Seminary Author of 295 publications, including Sacred Healing - svensk utgave

 Masaru Emotos bøker:

" The hidden messages from water ", Dansk utgave

" The true power of water ", Svensk utgave

og den foreløpig siste boken

 " The healing power of water" Engelsk utgave

Caroline Myss. forfatteren av bla annet  " Sjelens kontrakter " og Kropp sinn og ånd omtaler Dr. Emoto slik: "

Strålende .., genial...Hans forskning innenfor spirituell bevissthet er absolutt mesterlig"

Vannets helbredende kraft