Major Arcana - Standard Rider Waite TAROT KORT                            Tilbake til TAROT

0
The Fool
Narren

1
The Magician
Magikeren

2
The High Priestess
Yppersteprestinnen

3
The Empress
Keiseren

5
The Hierophant
Ypperstepresten

6
The Lovers
De elskende

7
The Chariot
Vognen

8
Strength
Styrke

9
The Hermit
Eneboeren

10
Wheel of Fortune
Skjebnehjulet
11
Justice
Rettferdighet
12
The hanged man
Galgen

13
Death
Døden

14
Temperance
Måtehold

15
The Devil
Djevelen

16
The Tower
Tårnet

17
The Star
Stjernen

18
The Moon
Månen

19
The Sun
Solen

20
Judgement
Dommen

21
The World
Verden