TAROTTarotkort var i utgangspunktet en kortstokk ( kortspill )
med 78 kort. Først kjent fra Italia fra 1400 tallet. 

Senere ble tarot benyttet som spådomskort.

Tarot er også knyttet til sigøynerne og det er sannsynligvis en sammenheng
mellom tarot tradisjonens utbredelse og sigøynernes utbredelse i Europa.
Sigøynerne er da også kjent for sine spådomskunster hvor Tarot er en av dem.


Det er fremsatt flere teorier om opprinnelsen til betegnelsen Tarot:
1. TA-ROSH - Gammel-egyptisk for " den kongelige vei "
2. Et anagram av ROTA - latin for "hjul" ( kort 10. wheel of fortune )
3. TORAH - hebraisk for "lov"
4. En forvrengning av THOTH, den egyptiske gud for magi.
5. TARU - sanskrit for " et sett kort "

Kortstokken består altså av 78 kort.
 
4 kategorier ( farger ) a' 14 kort - Nr 1 - 10 + 4 billedkort
21 nummererte trumfer med okkulte symboler
og en unummerert narr.

Tarot-kortene danner en bro mellom det bevisste og underbevisste.

De 78 kortene, som symboliserer menneskelige dyder og laster og elementenes krefter, har en egen evne til å åpne øynene våre slik at vi ser både kartet og flere mulige løsninger med klart blikk og et åpent sinn.

I Europa er det tarokortene utformet av Arthur Edward Waite
og Pamela Colman Smith som er de mest kjente og har med dette fått status som de klassiske tarot kort.

Kortene er delt inn i to hovedkategorier:

Major arcana:

Under er det illustrasjoner av de 22 hovedkortene.

Minor arcana

I tillegg finnes det 4 kategorier a 14 kort.

Staver  
Beger                       
Sverd   
Mynter                   

Som man ser er illustrasjonene gjennomført enkle, nærmest barnlige i utførelsen.  I bakgrunn og i detaljene er det derimot lagt stor vekt på bruk av symboler.

Dette er nok gjort helt bevisst etter Waites instruksjoner som i tillegg til å være akademiker også regnes for å ha vært mystiker. ( frimurer )

Senere er det kommet mange etterligninger og andre tarotkort.

Mange av tarotkortene med en større vekt på ¨kunstnerisk utførelse"/ og estetikk, enn hva tilfellet er med Waites tarotkort, hvor symbolbruken er mest fremtredende/vektlagt.

I latin-amerika er det The Marseille Tarot som er mest utbredt.

LEGGEMØNSTER.


Kortene kan legges på flere måter:

Den Keltiske metode - Horoskopmetoden - Planetmetoden -
Livets tre metoden ( Kabbala ) og kabalmetoden

I dette kan vi finne klare forbindelser og referanser til andre tradisjoner. Tarotkortene og særlig major arkana bygger på de samme universelle ideer som astrologien, numerologien, kabbalaen, alkymien, i Rosenkorsordenens lære og i C.G. Jungs teorier om arketypene i det Jung kaller vårt kollektive ubevisste.

The order of the Golden Dawn, kanskje mest kjent gjennom sitt "berømte" medlem Alistair Crowley, og som på sin tid hadde mange prominente medlemmer brukte Tarot bevisst som erkjennelsesmedium og som et system som samlet all annen esoterisk viten.

En kan da kanskje si at kortene kan brukes for å forstå oss selv i forhold til universet.

Det er også relevant å henvise til den gnostiske lære om dualisme.
Verden er ond. Mennesket har en gnist av det gudommelige i seg.
Denne gnist kan kun frigjøres gjennom opplysning. Major arkana kortene kan dermed betraktes som en anvisning på denne frigjøringsprosess, som et
transpersonlig verktøy.

Det skal nevnes at kirken tradisjonelt har gjort hva den kan for å utslette denne ide. I klostrene derimot har det alltid vært tradisjoner på å studere og ivareta (gjemme ) de gamle skrifter. Også de gnostiske skrifter. Vi kan nok takke denne tradisjonen for at kunnskapen fra oldtiden, ja til og med taroten har overlevd takket være dette faktum.

For den som måtte bli interessert vil jeg avslutte med å gi en beskrivelse
av kortet The Fool - narren:

" Menneskets ånd er gudommelig, men fengslet i en fysisk kropp, uvitende om sin egen gudommelighet "For tolkninger av kortene og praktisk anvendelse av tarot henvises det til litteraturen.

Tarot litteratur.TarotkortMajor Arcana
Klikk for å se alle
Minor arkana
Ace of wands
Stav Ess
Minor arcana
Page of Cups
Budbringer Beger
Sverd
Tarot Ace of Swords
Tarot Ten of Pentacles
Raider Waite Tarot kortArthur Edward WaitePamela Colman Smith