Forside - Det norske Pentagram

Det norske Pentagram, av Harald Sommerfeldt Boehlkhe

Kjøp boken her  -          

(Bokhandlere kan kjøpe boken gjennom Sentral Distribusjon/Mentor)

Tom Egeland har brukt stoff fra Det norske Pentagram i "Paktens Voktere", og de geometriske utregningene Harald S. Boehlke har presentert for oss, er anerkjent av bl.a Henry Lincoln (medforfatter "Hellig blod, Hellig gral), Erling Haagensen ("Bornholms mysterium", "Bornholms rundkirker")og Philip Gardiner ("Secret Societies", "Decoding the Past").

"If you care for the thruth then prepare for a journey through murder, mystery and intrigue the likes which the world rarely sees". Philip Gardiner

 

 

Det Norske Pentagram - side 49

Slangeportal fra Urnes stavkirke.

Det Norske Pentagram side 78:

Også i Norge har man vært opptatt av magi.

Før, under og og etter både vikingetid og middelalder

 

I boken Det norske Pentagram avslører forfatteren Harald S. Boehlke en usett og okkult side ved vikingtiden, de norske kristningskongene og den tidlige middelalder i Norge. Og han beskriver hvordan keltiske munker bygget opp en hellige geometri, lagt ut over sør-Norge som et gigantisk pentagram. 
<
I sin bok dokumenterer han en side ved vikingtiden, de norske kristningskongene og den tidlige middelalder i Norge som nok vil forbause mange. Boken vil trolig også overraske både historikere og troende kristne, og føre til at sider ved vår tidlige historie nå må revurderes. Boken sannsynliggjør at det trolig var kjettere, prester fra den Keltiske kirke i Irland, den Romersk-katolske kirkens irske konkurrent, som sto for kristningen av Norge. Og at disse keltiske kristne brukte en særskilt form for magi for å nå sine mål: En magi i form av hellig geometri, brukt i en skala og på en måte som overstiger vår fantasi.

   

For å utforme denne hellige geometrien ble våre viktigste byer og første klostre opprettet og plassert etter den gamle formelen Det gyldne snitt, samt bruk av Pytagoreiske formler og symboler, med et gigantisk pentagram som sluttresultat. Bruken av et slikt pentagram, for å nedkalle en bestemt kraft inn i sirkelen rundt pentagrammet, er en ikke ukjent form for magi, som på den tiden ble benyttet også av kristne. Opprettelsen av våre tidligste byer, som vi kan lese om i de gamle sagaer, var således et resultat ikke bare av våre tidlige vikingkongers behov for maktbaser, men like mye et resultat av behovet for å legge guds merke over landet. Ett av de elementene som kanskje vil virke støtende på mange troende er kjetternes bruk av slangen ( ouroboros ), og Dyrets tall 666, som symboler i sin hellige geometri, lagt ut over Sør-Norge.


   Ved hjelp av gamle sagn og historiske fakta viser forfatteren oss også hvordan denne geometrien strekker seg ut over Norges grenser, og danner hellige geometrisk kontaktmønstre med områder på Shetland, Orkenøyene og de britiske øyer, der både kjetterne og nordmennene hadde baser. En geometri med et slikt omfang og nøyaktighet at det kan synes nærmest utrolig at man på den tiden evnet å beregne den. Men sporene taler sitt tydelige språk.   Den kjente medforfatteren av Hellige BlodHellige Gral, Henry Lincoln, har gjort den lille syd-franske byen Rennes-le-Château og dens mysterier kjent over hele verden. Lincoln betegner fenomenet Harald S. Boehlke har oppdaget som en forlengelse av de merkverdigheter han og forfatteren David Wood har avdekket i Languedoc, det blodstenkede området til Tempelridderordenen og katarene i det sydlige Frankrike. Harald S. Boehlkes forskning på fenomenet var inspirert av disse forfatternes bøker og dansken Erling Haagensens funn av Tempelridderordenens hellige geometri, anlagt ved hjelp av de kjente rundkirkene på Bornholm. Både Lincoln og Haagensen har gått god for Boehlkes geometriske beregninger.


   Det Norske Pentagram gir leseren glimt fra en forsvunnen tid, kristendommens blodige maktovertagelse i Norge, og dens like blodige fortsettelse, der kristne fraksjoner over hele Europa sloss om makten. Vi blir også med til de keltiske druidenes områder på de britiske øyer, der en særegen form for kristendom oppsto. En kristendom som hadde elementer i seg som den romersk katolske kirken i århundrede forsøkte å utrydde.


   Boken viser hvordan de norske vikingene kom i kontakt med den særegne keltiske kristendommen, og med keltiske munker og engelske konger, som skulle bli de norske kristningskongenes støttespillere i kampen for kongemakten i Norge. Boken viser historien bak hvordan nye norske byer ble anlagt, og andre fjernet, i bestrebelsene for å underlegge nordmennene den nye religionen. En religion som først etter 1152 kom inn under den seirende romersk-katolske formen for kristendom vi i dag, feilaktig, forbinder med Olavskongene og de norske helgenene. 

 

Les utdrag fra boken her 

 Harald Sommerfeldt Boehlke ( født 1946 )

har en allsidig bakgrunn og en sterk interesse for historie, arkeologi, arkitektur og geometri. han har gjort et banebrytende arbeid med å utforske og dokumentere forholdene rundt rundt samlingen av Norge som en religiøs enhet under Håkon Adelsteinsfostre og Olavskongene. hans arbeid ble i begynnelsen motarbeidet av både geistlige og andre , men hans oppsiktsvekkende funn har siden skapt stor interesse hos historikere.

Harald S, Boehlke bor i dag i Fredrikstad.

Foredrag med forfatteren:

I forbindelse med lanseringen av boken arrangeres foredrag - foreløpig satt opp til:

Tirsdag  25 november kl 19.00  -  Trondheim   - Kr 150

Torsdag 27 november kl 19.00 -  Stiklestad    -  kr 150

Påmelding foredrag - Stiklestad 27 nov 2014

Det norske Pentagram ved Harald S. Boehlke

Inngang kr 150,-

Fornavn*
Mellomnavn
Etternavn*
Epostadresse*
Mobiltlf*
Skriv eventuell melding her